Akademin för SER terapi

Terapi

Behöver du någon som lyssnar på dig? Behöver du få förståelse för ditt liv och dina relationer? Behöver du förändra något?

SER-terapi – Känslorna får ett rum

I SER-terapin arbetar vi med dina relationer, dina nuvarande och de du haft i ditt förflutna. Vi hjälper dig att medvetandegöra och få förståelse kring vad som händer i dig och utanför dig.

Hos en SER-terapeut får du genomleva och få kontakt med de känslor som ligger bakom dina “svårigheter”. Vi är många som bär på barndomstrauman eller andra känslominnen i det som vi upplevt. De behöver få komma fram i ljuset och transformeras in i insikter och i ett djupt hållbart förändringsarbete.

I samtalet kommer det nya, det sanna/genuina komma fram, det som alltid varit men dolts.

Om man stänger ute det som är smärt­samt, då stänger man ute också glädje och hopp. Livet blir ett enda bärande av bördor och ett evigt presterande. Glädje och hopp finner man bara genom att vilja möta det som är smärtsamt.” Tommy Hellsten


Livet vi lever kan ibland vara väldigt smärtsamt och innebära ett lidande för oss. Vi människor känner känslor dagligen i våra vardagliga liv. Känslorna är lika för alla människor världen över, de talar samma språk. Men hur vi tar hand om det vi känner är väldigt individuellt.

I vissa situationer kan man som person vara väldigt känslosam och öppen med det man känner, vilket kan upplevas som smärtsamt. Man vill kanske inte helt öppet blotta det som finns inom en, men känslorna är där och styr eller tar över en, man kan inte hejda sig. När känslorna blir ett problem, finns det då något man kan göra åt dem? 

I andra situationer kan man vara en person som vill undvika känslor, man blir skrämd av det som väcks i en och man stänger av känslorna. Även denna situation skapar problem för oss, vi behöver känna känslor för att förstå oss själva och för att andra ska förstå sig på oss. För att kunna fungera i ett sammanhang. Men hur kommer man i kontakt med känslornas viktiga budskap och väcker det man trängt undan till liv igen? 

SER-terapi är en terapiform som ger dig och dina känslor ett rum. Att uppleva sina känslor, bearbeta dem, förstå vad man känner och varför samma känsla återkommer om och om igen, leder oss till ett friare, sannare och sundare liv.

Varmt välkommen till en terapiform som ger:

 • Dina känslor och din problematik ett rum.
 • Dig en trygg och hållande plats att få finnas så som du är.
 • Dig ett möte med en genuin, kunnig, icke dömande SER-terapeut som speglar dig just där du är i livet.
 • Dig ett möte där terapeuten vet att du är unik och därav anpassar terapin efter dig.
 • Dig alla förutsättningar till att förändra ditt liv, må bättre, leva sannare och sundare i enlighet med dig själv.

SER terapin är en psykodynamisk, holistisk, transpersonell terapiform där vi ser människan med själ, tankar, känslor och kropp. Vi SER att allt hänger samman och för att få ett hållbart mående så måste man jobba med helheten.

Detta gör SER-terapeuten med sina olika verktyg som når alla dessa plan. Oavsett det terapisätt som klienten önskar så riktar vi oss mot känslorna och våra mönster, iscensättningar. 

Att medvetandegöra våra mönster och genomleva våra känslor gör att vi hittar nya vägar att hantera situationer som är svåra för oss. Det är genom att medvetandegöra våra mönster och genomleva våra känslor som vi minskar smärta och lidande i våra liv. 

Anledningar att gå i terapi

 • Personlig utveckling.
 • Minska psykiskt lidande och känslomässig smärta i ditt liv.
 • Förstå och förlösa dina iscensättningar.
 • Bearbeta dina barndomstrauma.
 • Hamnat i en depression.
 • Utmattning & Utbrändhet.
 • Känslorna tar kontroll över dig, svårt att reglera känslorna, överväldigas av känslor.
 • Minska eller bli av med ångest.
 • Minska stress och överflödigt brus i dig.
 • Relationsproblem med en partner, vän, chef eller annan.
 • Hitta vägen tillbaka till dig själv om du upplever dig vilsen.
 • Upplever att du tappat kontroll över ditt liv.
 • Om du ställer dig frågan: vem är jag?
 • Förebygga psykisk ohälsa.
 • Upptäcka ditt livs mening och mål, hitta meningsfullhet.
 • Börja ta ansvar och utveckla din ansvarsförmåga.
 • Förbättra självförtroende och självkänsla.
 • Börja agera i livet, istället för att reagera.
 • Om du behöver sätta gränser mot andra.
 • Skapa förändring i ditt liv.
 • Att nå det som är sant och sunt i dig.
 • Skapa en transformation i dig.
 • Att känna dig med och aktiv i livet, istället för att vara passiv och utanför.
 • Att skapa ett flöde i stället för motstånd.
 • Att kunna hantera motgångar. Att hitta utvecklingsmöjligheter ur problem.
För att kunna nå ett hållbart resultat i terapin och få ihop helheten med tankar, känslor, behov så har SER-terapeuten många verktyg att ta till för att möta klienten just i det denne behöver. Vi jobbar främst med att terapeuten är det viktigaste verktyget. Terapeuten är den som skapar en trygg och hållande miljö i terapirummet vilket är grundförutsättningen för att ett genuint terapeutiskt möte kan ske. När detta trygghetsmål är uppnått tar SER-terapeuten fram sin profession de fått i sin utbildning och kan skräddarsy terapin och använda sig av följande verktyg. Varm välkommen att läsa om dem alla eller just det verktyg som du är intresserad av.

Anki

Sök SER-terapeut

Boka en tid!

Gå inte omkring och må dåligt när det finns hjälp att få. Ta tillbaka dig själv och lev efter din sanning. Välkommen till SER-terapin där HELA du får finnas med både kropp, själ, känslor och tankar. Att ta steget att börja terapi kan vara ett av de bästa besluten du tagit.

Akademin för SER-terapi egna terapeuter på plats i Ramlösa/Helsingborg. Vi har även terapeuter som är utbildade hos oss som du finner runt omkring i vårt avlånga land. De terapeuterna finner du under fliken terapeuter.

Vi har även elever som är under utbildning och tar emot träningsklienter. De tar emot till ett lägre pris i utbyte mot att du som klient har förståelse för att ”terapeuten” är under lärande. Är du intresserad av detta så maila oss så förmedlar vi kontakt. Du finner våra kontaktuppgifter under kontakta oss.