Bli diplomerad par- och relationsterapeut

Att vara sårbar i relationen

Akademin för SER-terapis Par- och relationsterapeututbildning

Som par- och relationsterapeut hjälper man människor att möta varandra på ett ärligt och respektfullt sätt. Med kunskap om kommunikation och spegling blir detta möjligt. För kommunikation på rätt sätt skapar förståelse för varandra. Förståelse skapar trygghet i relationen och blir man dessutom speglad i relationen så tillgodoses ett av människans viktigaste behov, att bli sedd. Kommunikation på rätt sätt är oerhört viktigt för att relationen ska må bra. Spegling och kommunikation är några av de verktyg du får med dig i vår Par och relationsterapeututbildning.

Par och relationsterapeututbildningen på akademin för SER-terapi följer samma upplevelsebaserade form som grundutbildningarna hos oss, det vill säga teori varvas med praktik under utbildningsdagarna och du studerar litteratur hemma mellan träffarna. Denna utbildning är skapad och upplagd av Cecilia Nilsson vars stora profession inom par och relationsfrågor genomsyrar utbildningen. Utbildningen är förlagd på en termin och utbildningsdagarna är 3 dagar, 3 tillfällen under terminen. (Totalt 9 dagar)

Utbildningen utgår från ett psykodynamiskt synsätt och som vår grundutbildning/SER-utbildning så riktar den sig mot genomlevandet av känslorna och iscensättningsperspektivet.

Utbildningen är för dig som:

 • Som vill studera vidare efter samtals(SER)utbildningen.
 • Redan är terapeut och vill komplettera för att kunna ta emot två parter i terapi.
 • För dig som vill få en trygghet/verktyg i att hantera konflikter på nuvarande arbetsplats.

Förkunskaper:

 • Du måste ha en grund i psykologi, samtal, haft klient i terapi/behandling/coaching etc
 • Exempel på behörighet: SER-terapeut, samtalsterapeut, socionom, gestaltterapeut, familjeterapeut
 • Gått egenterapi 10 ggr i psykodynamisk eller kognitiv terapi.

Är du osäker på din behörighet? Maila för konsultation.

Exempel på lektioner:

  • Kommunikationen i relationen är grundläggande i de olika momenten i utbildningen.
  • Iscensättningar i olika relationer.
  • Parterapi – terapeutens verktyg
   Par och relationssamtal
  • Terapiprocessen i parterapi
  • När kommunikationen brister mm.
  • Kärlekens olika steg.
  • Svek och otrohet
  • 8 stegs processen med visualiserings övningar
  • Konflikt trappan
  • Våldets mekanismer och konsekvenser.
  • Normaliseringsprocessen
  • Våld och förtryck i hederns namn
  • Gränssättning
  • Non Violent Communication
  • Bemöta människor i kris
  • Terapeutens roll i parterapi – samtalet
  • Med mera.

Pris:

25 000 kr inklusive moms
Anmälningsavgift 4000 kr, kvar att betala innan kursstart 21 000 kr.

Avbetalningsplan med skolan: Du betalar anmälningsavgift 4000 kr resterande delas upp på 6 månader med 3500 kr i månaden

Utbildare:

Cecilia Nilsson, diplomerad SER-terapeut, Par- och relationsterapeut, Trappan-terapeut och Kursledare.

Kursledare, föreläsare och utbildare inom familj, par och kvinnofrid på nationell nivå. Föreläser för kommuner, landsting, Unizon, länsstyrelsen, socialtjänsten och inför politiker. Används även som sakkunnig i frågor kring våld i nära relationer.

Funderar du fortfarande om denna utbildning är för dig?

 • Maila till oss och beställ vårt informationspaket. Du kan få det på din mail eller per post, i det sist nämnda sänd oss dina adressuppgifter.
 • Boka tid med oss för vägledning och konsultation på telefon.
 • Besök oss, boka tid för konsultation på plats i våra lokaler eller besök en av våra info träffar, se aktuellt datum i vår kalender.
 • Gå in och läs mer om terapiformen här på vår hemsida.