Bli diplomerad Samtal SER-terapeut

Det terapeutiska mötet

Akademin för SER-terapis samtalsutbildning
Känner du att du vill hjälpa andra människor till förändring i livet? Har du upptäckt att människor kring dig öppnar sig för dig, anförtror sig till dig och att du vill göra något mer av detta? Vill du få mer förståelse, kunskap, verktyg och utbildning i hur du hjälper och möter människor på bästa sätt?

Utbildningen är för dig som:

 • Vill starta ett nytt yrke som samtalsterapeut.
 • Den är även för dig som vill kompletera ditt nuvarande yrke med samtalet och de  övriga SER-terapeutiska verktygen.
 • Den är för dig som vill fortsätta din personliga utveckling efter regressionsutbildningen.
I denna upplevelsebaserade utbildning lär du dig att skapa genuina, sanna, respektfulla och trygga möte med människor kring dig och med framtida klienter i terapirummet. SER-utbildningen ger dig trygghet och kunskap i att kunna följa en människas process där denne är i livet och du får en rad olika verktygmed dig för att kunna skräddarsy terapin för varje enskild klient och människa du möter.

SER-terapiutbildningen är en integrativ samtalsterapeut utbildning som bygger på:

 • Humanistisk psykologi
 • Existentiell psykologi
 • Psykodynamisk psykologi med inslag av kognitiv psykologi, beteende psykologi, positiv psykologi samt transpersonell psykologi.
SER-utbildningen är en grundlig psykologisk utbildning där du lär dig om människan och dess tankar, känslor, behov och själ i relation med andra människor.
Förkunskaper:
Akademin för SER-terapis regressionsutbildning.
Yrkesutbildning:

Ja, diplom ges. Totalt 4 diplom.

Kompetenshöjande:
Ja, för dig som redan har högskola eller andra utbildningar i botten.
Rehabiliterande:
Ja, man kan gå utbildningen för att kunna läka och återgå till arbetslivet.
Studielängd:

2 ½ år sammanlagt inklusive Regressionsutbildningen.
49 utbildningsdagar på plats i Ramlösa/Helsingborg . För aktuella datum se vår kalender.

Kostnad:

Hör av dig för aktuell prislista.  Vi har även fördelaktiga avbetalningar.

Utbildare:

Anki Persson, Marion Falk, Bertil Gyllensten, Solveig Grill, Annelie Thelin.

Kombinationen i denna utbildning gör den unik. 

Här lär du dig Regressionsterapi, Samtalsterapi och kroppsterapi (Energi Flow Breathing). Du får de verktyg du behöver för att kunna hjälpa dina klienter på flera nivåer och inte enbart i samtalet.

“Vi utgår från att människan är kropp, känsla, behov, intellekt och själ i relation med andra där allt påverkar vartannat.”       Bertil Gyllensten, Görgen Ohlsson

“SER terapin och iscensättningsperspektivet sätter människan i ett sammanhang till sin historia, sitt nu och sin framtid, i relation till sig själv och sin omgivning.”   Anki Persson

År 1 (termin 1–2). Bli diplomerad Regressionsterapeut

(grupper startar både i Ramlösa och Enköping)

 Vi möter våra djupare emotionella och ibland omedvetna delar i oss.

Här fokuserar vi på vår egen inre process samtidigt som vi lär oss en psykologi och verktyg att kunna hjälpa våra framtida klienter till ett bättre inre liv. Vi lär oss möta och bearbeta känslor som ställer till det för oss

Vi ser sammanhang och mönster som ger oss förståelse för varför vi agerar, tänker, känner och beter oss som vi gör. Vi får förståelse genom iscensättningsperpektivet varför vi upprepar, skapar och hamnar i vissa händelser, scenarion och relationer i våra liv.

Här möter du och får förståelse över dig själv och andra. Du upplever och övar i terapisituationer genom regressionsterapin och samtalar i grupp. Föreläsningar varvas med upplevelse.

Efter ett år kan du fortsätta 1 ½ år till och bli:

År 2 (termin 3–5) Bli diplomerad SER- och Samtalsterapeut

(dessa 1 ½ år är enbart i Ramlösa)

(termin 3)
Fokuset är att förstå terapirelationen, terapeutrollen i ett längre perspektiv och samtalsterapins verktyg. Här handlar det också om att förstå och medvetandegöra kunskap gällande våra roller/delpersonligheter, inre barn, våra olika behov, våra 9 grundkänslor, trauma, krisens stadier och hanterandet av olika situationer. Vi lär oss också förstå hur vi lever och påverkas i system såsom i familjen och i gruppen. 

(termin 4)
Symbolernas värld tar form genom symbolterapi, drömterapi, skuggarbete och bildterapin.

(termin 5)
Kroppen är i fokus. Att förlösa trauma, känslor och upplevelser som satt sig i kroppen. Du lär dig kroppspsykoterapin, Energi Flow Breathing – Energi Flödes Andning. 

En terapiform som skapades 1978. Metoden använder djupandning i kombination med kroppsspänningar/stresspositioner. Kombinationen mellan djupandning och kroppens vibrationer förlöser upp muskelspänningar, stress och får livsflödet att komma igång i kroppen. Det frigör och går förbi våra omedvetna försvar och kroppsspänningar. Metoden öppnar upp mjukt klientens olika delar.

Vi fördjupar oss även i existentiell psykolog.

När du är färdig så har du 4 diplom

 • Diplomerad Regressionsterapeut
 • Diplomerad Samtalsterapeut
 • Diplomerad EFB-terapeut med mindfulness.
 • Diplomerad SER-terapeut

Du kan även lägga till en termin och blir diplomerad Par och relationsterapeut.

 • Samtalsprocessen.
 • Regression och visualisering.
 • EFB – energy flow breathing
 • Anknytningsmönster.
 • Barndomens påverkan på nuet. Barndomstrauman.
 • Delpersonligheter och roller.
 • Drömmar.
 • Bild och symboler.
 • Skuggan.
 • Iscensättningsperspektivet.
 • Att vara en sann och genuin terapeut.
 • Samtalsterapi/terapeutrollen. Samtalsprocessen.
 • Psykologiska teorier och deras synsätt på människan. Den integrativa psykologin SER terapin bygger på.
 • Våra behov.
 • Familjen och nätverket – att leva i ett system.
 • Ditt inre barn.
 • Delpersonligheter och roller, våra överlevnadsmekanismer.
 • Våra känslor, sorg, ilska, skam, skuld, rädsla, glädje.
 • Högkänslighet.
 • Introvert – extrovert.
 • Offer – Förövare.
 • Ansvar, viljan, vårt högre själv, positiv psykologi.
 • Drömterapi, att genom sina drömmar få en djupare förståelse för sig själv och att hjälpa klienten till förståelse. Förståelsen för sina egna drömmar /drömmarnas alkemi.
 • Den djupare relationen som skapas mellan klient och terapeut. När terapeuten är verktyget. Gyllenstens integrativa psykologi.
 • Bild och symbolerapi i teori och praktik. Arketyper, symboler, sagor. Ni tittar på varför vissa sagor och symboler berört er. När orden inte räcker till eller är ett hinder så blir bilden ett sätt att förmedla sig.
 • Skriftlig redovisning av kurslitteratur och hemuppgifter.
 • Praktiska övningar i (bild, drömmar, samtalet, lyssnandet, m.m.) som klient och terapeut eller i grupp.
 • Skuggan och egot. Det vi inte vill se.
 • Leda EFB i grupp och individuellt.
 • EFB andningens grundtankar och filosofi.
 • Psykiatri. Depression, ångest, stress, psykos, fobier.
 • Existentiell psykologi
 • Integrering av helheten, hela utbildningen knyts ihop.

För att bli samtals(SER)terapeut då du anmäler dig till regressionsutbildningen som är första steget i SER-utbildningen. Detta görs på en särskild anmälningsblankett. Ta del av betalningsvillkor innan du anmäler dig. Vi skickar bekräftelse på din anmälan inom en vecka. (Gäller ej semestertider då är handläggningstiden längre) Du binder dig endast till första steget. Efter första året anmäler du dg vidare till år 2.

Hör av dig för aktuell prislista. Vi har mycket fördelaktiga avbetalningar.

 

Funderar du fortfarande om denna utbildning är för dig?

 • Maila till oss och beställ vårt informationspaket. Du kan få det på din mail eller per post, i det sist nämnda sänd oss dina adressuppgifter.
 • Boka tid med oss för vägledning och konsultation på telefon.
 • Besök oss, boka tid för konsultation på plats i våra lokaler eller besök en av våra info träffar, se aktuellt datum i vår kalender.
 • Gå in och läs mer om terapiformen här på vår hemsida.