Akademin för SER terapi

Kurser

Kurser för dig som vill utvecklas som terapeut eller personligen. Nu även på distans.

Workshops, kurser och föreläsningar

Varmt välkommen till våra 1-2 dagars kurser. De här kurserna är för dig som vill utvecklas i din personliga utveckling eller inom ditt yrke som terapeut. Här kan du göra en fördjupning i dig själv och samtidigt få förståelse för människor kring dig. Kurserna har olika inriktningar men iscensättningsperspektivet är återkommande i dem alla, dvs hur de mönster vi bär med oss från det förflutna, hur barndomen eller tidigare erfarenheter påverkar vår nu situation. I våra kurser och workshops har vi för avsikt att skapa en trygg, hållande och tillåtande miljö där varje person ska få finnas och uttrycka sina innersta känslor och tankar. Liksom i terapin och i våra utbildningar så råder även här tystnadsplikt.

Anmälan till kurserna

Du anmäler dig till våra kurser genom att sända ett mail till info@serterapi.seI mailet anger du: Att du vill anmäla dig, vilken kurs du önskar gå, ditt namn, adress, telefonnummer samt en mailadress.

Avbokning: Två veckor innan kursstart så övergår din anmälan till en bindande anmälan. Du är då skyldig att betala kursavgiften även om du inte kan deltaga på kursen.

Betalning: Vid anmälan till våra kurser kan du i vissa fall komma att behöva betala en anmälningsavgift. (ingår i total kostnaden) Resterande belopp går att dela upp dvs avbetala. Denna avbetalning gör du i överenskommelse med SER-akademin. Hör av dig till oss så finner vi en lösning som passar.

Tid och datum: 2 dagar. För datum se kalender.
Plats: Dunkärsgatan 2 Ramlösa/Helsingborg
Distans: Ja (zoom)
Kostnad: 2 500 kr
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs för att gå kursen
Kursledare: Anki Persson 
Övrigt: Intyg kan ges mot att man läser litteratur.

Två dagars kurs med föreläsning, diskussion och egen upplevelse.

I kursen lär man sig förstå sig själv genom Anknytningsteorin och Iscensättningsperspektivet. För dig som vill förstå dig själv, din egen bakgrund, förstå relationer och relationsproblem, till dig som arbetar med människor, till dig som jobbar med barn eller är förälder. Inga förkunskaper krävs, detta är en kurs för alla som är intresserade.

Dag 1: Hur barndomens upplevelser formar dig som person.
Dag 2: Hur du som vuxen har olika reaktions och relationsmönster, hur du skapar ditt liv och dina relationer.

Vad gör jag för att få till en förändring?

Vi utgår från Anknytningsteori, psykodynamisk psykologi och Iscensättningsperspektivet. Ni får förståelse i att hur vi blir bemötta som barn skapar olika anknytningsmönster och psykologiska strategier som vi har med oss upp i vuxen ålder. Tid för inre upplevelse och diskussion.

Röster ur anknytningskursen:

“Anki är så proffsig och duktig på det hon gör.”

“En guldgruva för alla som vill gräva i sitt inre. Föreläsningarna var intressanta och givande men bäst av allt var tiden vi fick att gå in i och analysera och prata om våra egna anknytningsmönster och livsresa. Jag lämnar kursen med nya insikter och bättre verktyg för att ta mig an livet.”

Tid och datum: 2 dagar. För datum se kalender.
Plats: Dunkärsgatan 2 Ramlösa/Helsingborg
Distans: Ja (zoom)
Kostnad: 2 500 kr
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs för att gå kursen
Kursledare: Anki Persson 
Övrigt: Intyg kan ges mot att man läser litteratur.

Två dagar med föreläsning, diskussion och egen upplevelse. Nu även på distans
Vi utgår från Existensens psykologi och berör ämnen som livsmod/livskraft, döden, livets mening, livskriser, meningsfullhet, meningslöshet, ensamhet, gemenskap mm Vad är meningsfullt för mig? Hur ser jag på döden? Att ha en livskris – vad innebär det? Lever jag det liv jag vill? ……Många frågor som inte har färdiga svar. Vi upplever, vi diskuterar och delar med oss och varvar med föreläsning.
Din livsväg från tonåren fram till nuet är i fokus.
Vi berör och binder samman det existentiella med ditt liv. Vi avslutar dagarna med att skapa den framtid man önskar. Vad är viktigt för mig… vi binder ihop existentiellt med aktuella händelser i ditt liv och i samhället.

Vad väcker allt det som händer nu i dig, i din omgivning, tankar om framtiden och eventuella konsekvenser av det som händer mm. Vi pratar om olika känslor (rädslor sorg skam ilska mm), om sårbarhet och maktlöshet. Vi binder ihop detta med existentiell psykologi.

Röster ur kursdagarna:

“Jag tyckte att innehållet var mycket intressant och också väldigt relevant i dessa tider. Det var intressant att ta konkreta exempel från aktuella händelser i samhället och även viktigt att prata om vad coronapandemin väcker hos människor, det väcker ju något hos var och en av oss och när vi även arbetar med människor så är det särskilt viktigt att vi har detta i åtanke. Det var mycket bra med övningarna som vi fick göra och mycket intressant och lärorikt att dela med varandra i samtal sedan. Det tycker jag var den största behållningen, att arbeta med sig själv och sedan få dela med sig av det och även att lyssna på andra kursdeltagare.” Maria 2020

“Jag vill varmt rekommendera den välgörande tvådagars kursen i existentiell psykologi! Personliga insikter utöver nya kunskaper i den filosofi som utgör grunden i denna mest intressanta del av psykologin, bär jag med mig efter kursen. Kursledaren bemötte oss deltagare med mycken värme, stort intresse, kompetens och engagemang i kombination med livserfarenhet och inbjudan till de stora frågorna i livet. Så lägligt mitt under en världsomfattande kris! Oavsett om man hör till dem som har har mer tid att tänka än vanligt, eller till dem som behöver ge sig själv andrum i en stressad situation är kursen helt rätt.” Anette 2020

“Så givande att vi fick gå in och se vårt eget liv utifrån ett existentiellt perspektiv, massa insikter och förståelse i hur våra kriser format oss”

“Tack för två djupdykande dagar. In i det djupa, in i dödens vitöga och ut i framtidens skapelse, som vi målade ut på våra ”livslinjer”. Det var en bra och nödvändig resa för att lättare kunna förstå och möta rädslorna inför det oundvikliga. Det känns som jag fick insikter och förståelse, samt ”tankeverktyg” för att kunna släppa och bli fri från rädslor och blockeringar, här och nu. Tack för allt detta fantastiska du ger och har skapat Anki.”

“Att så mycket i livet behandlar existentiella frågor och viktiga aspekter av livet är otroligt, Någonting som alla människor behöver prata om och dyka djupare in i för att förstå sig själv och andra bättre”

Intyg att man gått kursen fås mot att man även läser två böcker som man redovisar i efterhand

Tid och datum: 2 dagar. För datum se kalender.
Plats: Dunkärsgatan 2 Ramlösa/Helsingborg
Distans: Ja (zoom)
Kostnad: 2200 kr inkl moms
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs för att gå kursen
Kursledare: Anki Persson
Övrigt: Diplom ges. Kurskompendium ingår. 

Tarotkurs utifrån ett psykologiskt perspektiv.
Symboler och berättelser från livets med och motgångar gör korten levande. En spännande och självutvecklande kurs med mycket igenkännanden från sitt liv.

Du lär dig förstå tarotkort utifrån ett psykologiskt, transpersonellt och självutvecklande perspektiv, Den grekiska mytologins gestalter symboliserar olika skeenden i livet.

Berättelser gör att du lättare minns vad de olika korten står för. Du lär dig stora, lilla Arkanan och olika läggningar, dvs hur du kan använda dem. Läggningar som täcker in olika områden i livet.
Har du redan en tarotlek så ta med den, köp annars ingen ny innan kursen. Vi har många olika lekar ni kommer kunna låna här. (I kursen på distans så hörs vi innan per telefon gällande tarotlek)

Röster från kursdeltagarna:

“Tack för två givande dagar! Anki lär ut på ett sätt som blir lättförståeligt utan massa krångel. Jag gillar att vi gick igenom alla kortens betydelse, men inte på ett utdraget sätt, utan det viktiga som man behöver veta. Jag gillar dessutom att Anki delar med sig av historier och situationer hon varit med om, det gör det mer levande och humoristiskt och inte så tungt. Rekommenderar alla som är intresserade av att lära sig det konkreta med Tarot.” Nina 2020

“Jag in i gick denna kurs med en minimal förkunskap. Har lyssnat på olika tarotläggningar på Youtube men inte lagt någon vikt på korten i sig. I denna kurs fick vi en mycket pedagogisk genomgång över två dagar. Vi gick igenom korten var för sig, det hjälpte med de intressanta historierna som förenklade förståelsen för korten och dess sammanhang. Kunskapen vi erhållit under dag 1 fick vi sedan använda dag 2. Jag blev mycket positivt överraskad av hyr mycket som fastnat från dag 1 och med vilken (relativ) lätthet jag kunde använda dessa kunskaper. Jag är mycket nöjd med det pedagogiska upplägget på kursen och de kunskaper jag jag inhämtat från dessa dagar.” Louise 2020

“Berättelserna från den grekiska mytologin binds samman med korten, det gör att allt sätts i ett sammanhang och man kommer lättare ihåg dem.”

“Jag har gått andra tarotkurser, men efter denna var det som de sista pusselbitarna föll på plats, eftersom korten lärdes ut på ett så konkret sätt med massa bra verklighetsbaserade exempel.”

” Tack Anki för att du gjorde så det kändes roligt och lättsamt att lära sig. Glädjen jag kände när jag upptäckte att det föll på plats dag två när vi övade var underbar. Var helt uppfylld när jag åkte hem efter dessa dagar””

Intuitionskurs 2 dagar

Fortsättningskurs för de som gått Tarotkurs hos Anki: När ni gått kursen erbjuds ni en fortsättningskurs där ni får öva på er intuition att känna in er ”klient” både tillsammans med Tarotkorts läggningar och utan. Mer info kommer när vi träffas…

Tid och datum: 1 dag. För datum se kalender.
Plats: Dunkärrsgatan 2 Ramlösa/Helsingborg
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs för att gå kursen.
Kostnad: Kursen kostar totalt 1000 kr och det går att dela upp beloppet på 2ggr om man önskar. Vid anmälan betalar man en anmälningsavgift på 200 kr och sedan betalar man 800 kr senast en vecka innan kursen.
Kursledare: Annelie Thelin

En dags kurs för alla som vill förstå sina drömmar.
Våra drömmar, vad är det de vill säga oss? För visst har vi väl alla känt att de drömmar vi drömmer har någon mening, något de vill säga? Ibland är drömmarna konstiga och ologiska och vi får inte ihop dem, men ändå blir vi berörda av dem och har svårt att släppa taget om dem.

I denna kurs får du lära dig hur du själv kan tolka dina drömmar, du får lära dig vad symboler i drömmen står för hos just dig. Drömmen är alltid ”din egen” och ingen kan tolka den förutom du eftersom du ”äger” dina symboler. I den här kursen kommer du få kunskaper i hur du blir din egen drömtolkare.

Tid och datum: 2 tim. För datum se kalendern.
Kostnad: 300 kr
Plats: Dunkärrsgatan 2, Ramlösa/Helsingborg.
Gruppledare: Annelie Thelin

I en djup avslappning/hypnos så möter du ditt omedvetna och ditt inre bildspråk. Att se och uppleva inre bilder är kraftfullt och helande samt ger insikter om var du är i ditt liv just nu.
Just denna regression tar oss till ett tidigare liv eller ett symboliskt liv. Man behöver inte ha en tro på tidigare liv för att deltaga i denna regression, det kommer bli en upplevelse ändå, och ditt omedvetna kommer att ge dig de inre bilder som du behöver se för att förstå var du är just nu.
Välkommen med din föranmälan till detta event. Först till kvarn gäller då det är begränsat antal platser. När du fått en plats bekräftar vi detta och du får betalningsinformation från oss. Betalning skall ske innan eventet och vid återbud senare än en vecka innan betalas inte avgiften tillbaka.
Kontakt sker via mail eller per telefon 042-213600.

Tid och datum: 1 tim 30 min. För datum se kalender.
Kostnad: 300 kr
Plats: Dunkärrsgatan 2, Ramlösa/Helsingborg.
Gruppledare: Annelie Thelin 
Övrigt: Mjuka byxor och medtag gärna en vattenflaska. Ej att rekommendera om du är förkyld så vid sjukdom stannar vi hemma.

Varje dag utsätts vi för intryck och händelser som skapar spänningar i vår kropp. Detta är vi oftast inte medvetna om för det sker på det omedvetna planet. Men spänningarna skapar blockeringar som stänger ner vårt flöde i kroppen och ett stängt flöde kan till slut leda till sjukdom och ohälsa.
EFB är en andningsmetod som hjälper till att släppa på spänningar och blockeringar och skapar ett fritt flöde i kroppen. Fritt flöde leder till välmående och hälsa och vi vill nu ge dig chansen att testa på denna metod som vi SER-terapeuter använder oss av i terapin för att våra klienter ska nå välmående på djupet.
Denna kväll gör vi först en liten kort presentation av EFB. Upplevelsen börjar med en kroppsavspänning, därefter görs efbn och sedan får du som deltagare om du vill landa och summera upplevelsen i dig själv. Det finns även chans att ställa frågor efteråt.
Varmt välkommen att anmäla dig till detta event, föranmälan krävs och det är begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

efb