Terapi

Meditation

Meditation

Flera klienter som kommer till terapirummet upplever stress, brus och tankestormar i huvudet. Man upplever sig att ha fastnat i tankemönster som triggar i gång lidande och smärta vilket kan upplevas som väldigt jobbigt och påfrestande. Som terapeut tittar vi brett på detta och försöker se den bakomliggande anledningen till problematiken. Men det vi vill ge klienten, som denne själv kan göra utanför terapirummet, det är verktyget meditation. Meditation hjälper oss till lugn. Lugn behöver vi när vi är utsatta för stress, jobbiga situationer eller smärtsamma känslor. Det finns gränser för hur mycket vi mäktar med. Vi behöver balansera vårt svåra med lugn. Då är meditationen ett bra verktyg att ta till för att få detta lugn, gå in i sig själv och möta sin inre värld.
Dessutom så får vi en friskare och sundare hjärna som vi kan ta med oss in på ålderns höst.

I både terapi och utbildning hör vi människor säga att de inte kan meditera, men alla kan och vi hjälper gärna till med att lära ut detta redskap och ger dig förståelse för hur du kan förhålla dig till meditation om du är en av dem som känner att du inte kan meditera.

Meditation hjälper dig att vara här och nu, vilket i sin tur hjälper dig att se dina behov. Meditation hjälper dig att vara fokuserad och tar bort störande brus, meditation hjälper dig att vara stabil och grundad så att du kan agera i stället för att reagera. Meditation hjälper dig med så mycket mer och det skulle kunna skrivas så mycket mer, men du måste själv uppleva för att förstå meditationens kraft. Så prova denna upplevelse, börja meditera.

Meditation