Terapi

Känslor

Känslor

De kan vara så bubblande, magiska och härliga. De kan berusa oss och fylla oss med energi och entusiasm. Men sedan kan de också vara smärtsamma, olidliga och dränerande. De kan få oss att må väldigt dåligt, de kan få oss att gå ifrån vårt sanna jag så att vi inte känner igen oss. De kan få oss att göra dumma och taskiga saker mot andra och mot oss själva. Smärtan en känsla väcker kan vid vissa tillfällen kännas som om vi är på väg att dö. Känslor kan skapa ett stort lidande för oss i livet.

Därför har vi sedan barnsben tränat oss och hittat strategier för att tränga undan dem. Vi vill inte kännas vid detta lidande vilket är fullt förståeligt. Vem vill lida? Det vill ingen göra, så därför hittar vi sätt att slippa. Vi hittar en strategi som hjälper oss att trycka bort den smärtsamma känslan.
Men känslorna vill berätta något för oss så de pockar på uppmärksamhet jämt och ständigt. Och desto mer vi tränger undan dem och inte vill kännas vid dem, desto mer uppmärksamhet vill de ha.

Hur möter du dina känslor? Undviker du dem? Har du lätt att känna känslor? Är du ängslig av dig? Styr känslorna dig? Är du trygg med att känna känslor? Är du medveten om vilka strategier du använder för att hantera dina känslor?

Genom levandet av känslan!

På Akademin för SER-terapi inriktar vi oss på känslorna och vi ser dagligen människor som är i process att bryta sina mönster. Vi finner stort värde i att låta känslorna få ett rum där de kan uttrycka sig och få genomlevas. Känslan laddas då ur, behoven medvetandegörs och nya vägar att hantera saker på framträder.

Vi ser genom levandet av känslor som det allra viktigaste i vår terapiform. Det är i genom levandet som den verkliga förändringen i våra liv sker. Erfarenheten i att känna och vara i kontakt med känslorna gör att vi mår så mycket bättre, vi blir lugnare när vi låtit känslan få klinga av, vi kan lättare se vad vi behöver när vi inte styrs av våra känslor. För om känslorna inte får finnas, om de trycks undan, så styr de oss, mer än vi kan tro.

Det finns forskning på våra känslor. Forskningen visar att våra känslor talar samma språk världen över, men forskningen går isär när det kommer till hur många grundkänslor vi har. På SER-akademin jobbar vi utefter den modell som visar på att vi har 9 grundkänslor. Dvs, glädje, nyfikenhet, förvåning, ilska, rädsla, skam, sorg/ledsamhet, äckel och avsmak. Varje grundkänsla kommer med nyanser, ett spektrum av olika känslor med samma grund.

Som vi tidigare nämnde så ser vi genomlevandet av känslan som det allra viktigaste, men det tillsammans med att veta känslans information, gör att man lättare vågar möta den smärta det innebär med genomlevandet.

känslor