Terapi

Terapeuten

Är terapeuten ett verktyg?

Vårt svar på den frågan är i allra högsta grad, ja! Att komma till ett terapi rum kan vara påfrestande på många olika sätt och det man behöver då är någon som ser och förstår en, och man behöver även få känna sig trygg och hållen i det man är i. 

Här är det terapeutens ansvar att få till denna trygghet. Är man en terapeut som har jobbat med sin egen personliga utveckling så har man mycket lättare att möta klienten och ge den ett tryggt rum där klientens sårbarhet kan blottas och tas om hand.

I utbildningen till att bli SER-terapeut får de blivande terapeuterna själv genomgå denna process. Under hela utbildningen så får de processa sina egna känslor och sitt svåra för att sedan vördnadsfullt kunna möta deras klienter och kunna hålla dem så som de själva fått uppleva att bli hållna i utbildningen.

Relationen mellan terapeut och klient är det viktigaste i terapin. Känner man inte trygghet för terapeuten så kan man heller inte blotta sin sårbarhet. Man hamnar då i ett låst läge och kommer inte vidare.

Därför anser vi att rätt personkemi med terapeuten är viktigare än alla metoder och utbildningar som terapeuten har. Terapeuten kan ha en stor kunskapsbank och många utbildningsår i bagaget, men har inte terapeuten förmågan att ge klienten en trygghet och en hållande miljö så kan denne inte hjälpa klienten i sitt svåra. Man når då inte fram till klienten.

Det är först när den hållande och trygga miljön är upprättad som SER-terapeuten tar fram sin kunskap, sina verktyg, sin profession de fått med sig i form av teori och praktik under utbildningsåren på SER-akademin. Det bor stor psykologisk kunskap om människan i SER-terapeuten, det tillsammans med att terapeuten kan skapa en hållande, trygg miljö för klienten är det som gör just SER-terapin så kraftfull.

Så SER-terapeuten som verktyg ger dig trygghet, den ger dig förutsättning att nå ett känslomässigt djup, den ger dig ärlighet, den ger dig respekt, den ger dig ett rum att finnas i, ett rum där du inte blir dömd i dina handlingar. 

SER-terapeuten:

  • Skapar en trygg plats för dig
  • Är följsam för din nu situation
  • Är ärlig
  • Visar respekt för dig och det du är i
  • Är inte dömande mot dig eller de personer du delar med dig om.
  • Har en kompetens och psykologisk kunskap. 2 ½ års utbildning. I vissa fall har terapeuten även andra utbildningar som grund.
  • Går själv i handledning och terapi för att kunna härbärgera sitt egna och inte föra vidare sitt till klienten.
  •  Vi följer Patientsäkerhetslagen. Det innebär bland annat att vi har tystnadsplikt och följer lagen om sekretess.