Terapi

Visualisering

Visualisering

Att sluta sina ögon, blunda och söka efter svaren på sina frågor inom sig i stället för utom sig är en väldigt effektiv metod. Att se och uppleva sitt inre bildspråk känns sant och äkta eftersom det kommer inifrån sig själv. Genom att besöka sin inre värld så får man svar på de frågor man har just här och nu. Svar på de frågor som man oftast bara kan svara på själv.

Att uppleva ett inre scenario kan också bli till en erfarenhet som man kan ta med sig ut i livet. Att ha en erfarenhet gör att man känner sig tryggare att hantera situationer som uppstår. Erfarenheten, oavsett om det var bra eller dålig ger dig ett förhållningssätt till hur du ska lösa det som kommer i din väg. Utan erfarenhet så kan man uppleva vilsenhet och rädsla för att hantera situationer som uppstår.

Att uppleva sin inre värld och få erfarenhet därigenom är lika effektiv som om du skulle uppleva scenariot i verkligheten. Det är detta som gör att visualiseringen är ett kraftfullt verktyg i terapin.

En visualisering görs i både regressionsterapi men kan även göras i en samtals session. Man delar sitt svåra med SER-terapeuten och där terapeuten känner att det är läge ber denne klienten blunda och uppleva sin inre värld. Terapeuten är med och följer upplevelsen och med hjälp av dennes frågor och nyfikenhet på klientens upplevelse så kommer man djupare och längre in i det omedvetna. Det omedvetna som längtar efter att medvetandegöras. Utan en terapeut som följeslagare så kan man inte reflektera så att man når de svar och insikter man behöver.

Många tror att de inte kan visualisera men alla kan med lite tips, övning och vilja. Skulle det vara så att du någon gång provat och allt blivit svart, eller du kommit till något skrämmande scenario eller en alltför smärtsam känsla så kontakta oss. Vi kan hjälpa dig att komma till din inre värld på ett tryggt och bra sätt