Terapi

Symboler

Vad är en symbol?

I terapin är symbolen en form, färg, figur, person mm, som till betraktaren uttrycker ett budskap. Ett budskap som kan bestå av en mängd information. Informationen symbolen kommer med hämtas från det omedvetna i oss och får igång våra tankar, känslor och våra sinnen.

Symbolen är unik för den som betraktar den. En symbol kan enbart tolkas av betraktaren. Och informationen från symbolen varierar därför från person till person. Du äger dina symboler och endast du kan tolka dem.

Symbolerna omges vi av jämt och ständigt. Dagligen möter vi dessa symboler. Sagor, tv program, filmer, sånger, visor, våra drömmar, våra iscensättningar är fyllda med symboler och oftast lägger vi inte märke till dem. De finns där kring oss på det omedvetna planet.

Att titta på symbolerna vi omges av och börja förstå vad det omedvetna vill göra oss medvetna om leder till en otrolig självkännedom. Denna självkännedom leder i sin tur till en förändring i livet.
I terapin använder vi de symboler som väcker något i klienten, symbolerna som får oss att känna något. SER-terapeuten med sin profession i att följa klienten hjälper sedan klienten att förstå budskapet symbolen kommer med.

Symbolerna hjälper oss att ge orden en form eller en gestalt, vi blir bättre på att uttrycka oss och då ökar även förståelsen från andra. Att kunna uttrycka sig hjälper en att bli sedd.

Symboler finns med i terapirummet hela tiden och vi hittar dem i exempelvis regressionerna, visualiseringarna, i samtalet, iscensättningarna, drömmarna, i bildterapin.

symboler