Terapi

Det inre barnet

Det inre barnet

”När vi satt där i bilen och bråkade så kändes det som om vi var åtta år båda två”.

Har du i någon situation känt att du hamnat på en barnnivå? Haft tankar och känslor som tagna ur ett barns perspektiv? I sådana fall så har du mött barnet inom dig. Det barn som en gång inte blivit sedd och hörd på rätt sätt, det barn som nu vill göra dig medveten om vad som en gång hände. Det barn som vill visa dig din barndom återigen så att du kan bli fri och mer sann mot dig själv.
Det bor flera barn i olika åldrar inom dig. De barnen bär var och ett på en historia och har olika känslor och behov som de vill att du som vuxen ska se. De inre barnen är där och pockar på din uppmärksamhet tills du tar dig tid och ser och förstår dem. De vill bli sedda, hörda och bemötta av dig.

Dessa möten ser vi i terapirummet ofta. Mötet mellan klienten och dess inre barn, ett fint, värdefullt, äkta möte. Ett möte som leder till en otrolig självkännedom om oss själva. Vi tänker oss vår barndom på ett sätt men det inre barnet hjälper oss att ”känna” vår barndom och då blir barndomen vi tror oss haft en annan. Att som vuxen få möta sitt ”barn jag” är läkande, helande och absolut nödvändigt för att förstå vem man är och för att kunna lägga sitt livspussel. Om man inte tittar tillbaka på sin barndom så kommer det alltid att saknas bitar i pusslet.

Målet med att i terapin möta de inre barnen och titta tillbaka på sin barndom är att de inre barnen inte ska få styra ditt liv. För det gör dem, oavsett om du känner av dem eller inte. Först när du mött ditt inre barn kan du bli vuxen på rätt sätt.

Att se sin barndom och möta sina inre barn leder till en hållbar förändring i livet. När ens vuxna jag möter sitt barn jag, då kan mönster brytas och nya vägar skapas.

Det inre barnet