Akademin för SER terapi

Böcker

Ta del av litteratur som förklarar våra grundtankar. Du kan även beställa dem i vår webbshop nedan.

Det terapeutiska mötet

Om relationens betydelse i psykoterapi och vardagsliv

Av Bertil Gyllensten och Görgen Olsson

Det här är en bok om hur man genom terapeutiska möten kan hjälpa en annan människa att finna trygghet, värde och mening.

Det terapeutiska mötet är tänkt att vara ett stöd för den som är intresserad av att bidra till en annan människas utveckling, mognad och förändring. Den riktar sig främst till psykoterapeuter men kan med behållning läsas av alla som i sitt arbete kommer i kontakt med människor som de förväntas kunna hjälpa samt av läsare som har ett intresse för personlig utveckling.

Boken utgår från psykodynamisk teori. Den fokuserar med andra ord på känslor, relationer (specifikt på terapirelationen) och på hur tidigare erfarenheter gett upphov till återkommande teman och mönster i individens liv. För även om patient och terapeut skulle vara överens om att söka lösningen på ett avgränsat problem, så finns i terapirummet under ytan bådas liv och erfarenheter, både på gott och ont. Detta förhållande kommer att i hög grad påverka hur deras samarbete kommer att utvecklas och därmed hur de lyckas i sitt gemensamma åtagande. Hela den terapeutiska processen sker genom ett mönster av prismor speglande bådas tidigare erfarenheter av att bli mötta i sina egna viktiga relationer, såväl tidiga som sena i livet.

Det här är en bok att vända tillbaka till många gånger. Det är en bok inte bara för tanken utan också för känslan. Nyfiket och respektfullt visar författarna hur psykoterapi på samma gång både är ett arbete och ett gemensamt mänskligt möte.

Lysa med eget ljus

En självhjälpsbok

Av Bertil Gyllensten och Görgen Olsson

Vill du vara i en mer direkt kontakt med livet här och nu? Vill du kunna uppskatta och njuta av en solnedgång lika mycket som första gången? Då är Lysa med eget ljus en bok för dig. Mönster och vanor vi trivs med och känner oss bekväma i – de som hjälper oss att utveckla relationer som präglas av värme, förståelse och ömsesidigt växande – vill vi självklart behålla. Mönster och vanor som hindrar och hämmar oss – de som inte känns som oss själva eller som leder oss in i problem och svårigheter – vill vi däremot bli av med.

Det här är en bok som kommer att hjälpa dig få syn på de mönster och vanor som du sitter fast i och vad som vidmakthåller dem, så att du kan förändra dem och göra andra val. Klart och tydligt och med ett språk, som ligger nära de allra flesta människors verklighet, beskriver Bertil Gyllensten och Görgen Olsson hur det är möjligt att bryta destruktiva vanor och mönster; Hur det är möjligt att leva det liv man vill leva.

Kroppen i psykoterapi

med Energi Flow Breathing

Av Bertil Gyllensten och Görgen Olsson

Den här boken betonar vikten av att arbeta med de kroppsliga uttrycken vid psykiska problem och de möjligheter och utmaningar som finns i ett sådant perspektiv. Det är en självklarhet att betona att känslor och behov är något vi upplever i kroppen. Trots det är det inte lika självklart att närma sig detta i psykoterapi, genom just kroppen. Men känslor och behov är inte något som går att tänka sig fram till. De är fysiska i sina uttryck. De känns i kroppen. Detta är en bok för alla som jobbar med människovårdande yrken.

Exempel på kapitel:
Kropp och psyke, Behovsorienterad, integrativ behandling, Inre psykisk konflikt, Kroppens signaler, Tryggt och otryggt schema, Hjärnan ett socialt organ, Kroppsspänningar och hypotoni, Andning m.m.

Webbshop