Terapi

Delpersonligheter

Delpersonligheter

Vi är i olika roller flera gånger varje dag, vi är kanske kollega, chef, vän, syster, bror, mamma, vår yrkesroll. Kanske har vi även en roll i oss som är exempelvis clown, osynlig, värdelös eller duktig.
Ja ni ser, uppställningen kan göras hur lång som helst och dessa roller kallas våra delpersonligheter. Alla dessa roller hjälper oss i våra liv men ibland kan de faktiskt även stjälpa oss. Tittar vi på exempelvis duktigrollen, är den i obalans så kör den bara på och till slut hamnar man kanske i en utbrändhet vilket kan leda till att man behöver en lång återhämtning.

Att se sina delpersonligheter, möta dem och förstå att någon av dem är i obalans är superviktigt. Annars skapar dem lidande i våra liv. Att se sina delpersonligheter gör att man blir sin egen regissör och då kan man lättare bestämma när de olika rollerna ska upp ”på scen” dvs vara aktiva i ens vardag och livssituation.

Delpersonligheter, ännu ett av SER-terapeutens verktyg som leder till insikt och hållbar förändring i ditt liv. Var nyfiken på dig själv och se om du lägger märke till vilka roller som du är medveten om hos just dig?