Terapi

Par- och relationsterapi

Par- och relationsterapi

Människan har ett behov av att få tillhöra och få vara i ett sammanhang. Vi har behov av att vara i relationer med andra människor. I en sund och sann relation blir vi sedda, speglade och respekterade vilket leder till trygghet och att vi får en bra självkänsla och självbild.

Det är i relation med andra människor vi uppmärksammar våra strategier. Att titta på sina strategier gör oss medvetna om vad vi har med oss från tidigare erfarenheter i livet. Våra erfarenheter och strategier kan skapa konflikter med andra människor liksom andras erfarenheter och strategier kan skapa konflikt med dig.

Om man tar hand om dessa konflikter, krockar, slitningar på rätt sätt så blir det ett helande i relationen med den andre parten, men även ett sunt och sant helande i dig själv. Därför kan man säga att relationen helar dig.

När relationen inte helar dig och övergår till en osund relation!

Men ibland är det så att man inte kommer till ett helande i relationer. Man kan inte förstå vad det är som händer, man kan inte mötas, se, respektera varandra och skapa trygghet tillsammans. Det uppstår konflikter som bara leder parterna längre från varandra. Relationen blir otrygg och dras in i en ond spiral som leder till ytterligare osämja vilket i sin tur leder till att relationen blir osund för en eller båda parter.

I de fallen då man känner en brist i relationen och att relationen är på väg åt fel håll kan det vara värdefullt att mötas i par och relationsterapi. I terapin hjälper terapeuten parterna att se var det brister i relationen och terapeuten hjälper till att bryta den negativa spiral som relationen hamnat i. Terapeuten kan även hjälpa till att se om det bästa för relationen är komma till ett avslut.

Varför behöver man par och relationsterapi?

  • När man är i en relation man inte mår bra i.
  • När konflikterna och bråken tar över i relationen.
  • När man inte kan vara sig själv i relationen.
  • När någon i relationen, eller båda går igenom en tung period.
  • När man behöver förbättra kommunikationen.
  • När man känner att man inte blir förstådd.
  • I ett förebyggande syfte. Man är i en bra relation men vill göra den starkare och djupare.
  • När du har relationsproblem med en partner, vän, barn, chef eller annan.
Par och relationsterapeuten finns i rummet och speglar relationen och parterna i den. Med hjälp av sin profession så hjälper hen parterna att kommunicera, förstå och spegla varandra på ett sunt och sant sätt så att relationen kommer på rätt spår igen. En SER-terapeut som gått par och relationsutbildningen använder även alla de verktyg denne är rustad med, men har alltid som främsta avsikt att följa relationen där den är här och nu. Läs gärna mer om hur en SER-terapeut jobbar under separat flik på denna sida.