Terapi

Anknytningsteorin

Vem är du i dina relationer?

I SER-terapi jobbar vi med att titta på vår barndom och vårt anknytningsmönster. Anknytningen är den relation du skapat med den omsorgsperson, dvs en mamma, pappa eller någon annan som fanns för dig och tog hand om dig och dina behov när du var väldigt liten.

I den relationen kan du ha känt dig trygg, otrygg eller kanske inslag av både trygghet och otrygghet vilket kan ha skapat en tvetydighet, osäkerhet i dig. I denna första relation du skapade som väldigt liten med din omsorgsperson formade du din relationsmodell. Du utvecklade strategier för att få viktiga behov som närhet och kärlek tillgodosedda.

Dessa strategier har du sedan tagit med dig in i vuxen ålder och dessa strategier påverkar dina relationer än idag, här och nu! Så hur mår dina relationer? Vilket anknytningsmönster/vilka strategier har du med dig från din barndom?

Undviker du känslor som uppstår i relationer? Blir du otroligt känslosam i relationerna? Känner du dig trygg i dina relationer? Eller känner du dig ängslig i relationer till andra?
Att se sitt anknytningsmönster och förstå att det handlar om barndomsstrategier är otroligt helande och läkande. En viktig del för att hitta sig själv och stärka sin självkänsla och självförtroende.

I SER-terapin flätar vi samman anknytningsmönstret med iscensättningsperspektivet så att klienten får medvetenhet och läkande i ett bristande anknytningsmönster. Vilket i sin tur leder till att klienten kan skapa trygga relationer.

Anknytning