Terapi

EFB-terapi

EFB - Energy flow breathing

Skapades 1984 av leg psykolog, leg psykoterapeut Bertil Gyllen­sten och terapeuten Nenne Holm, som en psykoterapeutisk kroppsterapi. EFB, Energi Flow Breating eller på svenska Energi Flödesandning är en kombi­nation av djupandning, stresspositioner (bioenergetik terapi) och mindfulness.

EFB, Energi Flödes Andning går förbi vårt medvetna själv och öppnar upp kroppens naturliga visdom och behov. Metoden löser upp stress, trauman och spänningar som sitter i kroppen. Den kan hjälpa mot fysiska, psykiska och känslomässiga problem. Den kan också förbättra tillståndet i kroniska sjukdomar, som ibland förvärras av stress.

Trauma och känslominnen som vi upplevt och icke bearbetat hålls tillbaka med kroppsspänningar som sätter sig i kroppen. Varje dag utsätts vi för intryck och händelser som skapar spänningar i vår kropp. Detta är vi oftast inte medvetna om för det sker på det omedvetna planet. Men spänningarna skapar blockeringar som stänger ner vårt flöde i kroppen och ett stängt flöde kan till slut leda till sjukdom och ohälsa.

EFB är en andningsmetod som hjälper till att släppa på spänningar och blockeringar och skapar ett fritt flöde i kroppen. Fritt flöde leder till välmående och hälsa och just därför använder SER-terapeuten denna metod i terapin för att våra klienter ska nå välmående på djupet.

Många terapiformer jobbar från det vi är medvetna om och tar oss sedan neråt i kroppen till känslorna och det omedvetna dvs TOP – DOWN. Från huvudet ner till kroppen.

Efbn verkar och jobbar på motsatt sätt. Den går förbi de psykiska försvaren, rakt ner i kroppen och omedvetenheten i oss och jobbar på det känslomässiga planet direkt dvs BOTTOM – UP. Från kroppen upp till huvudet.
Därför når efbn ett plan som kan vara svårt för människor att komma åt. Det finns så många försvarsmekanismer som hindrar oss från att nå ner i vår kropp. Kroppen bär på en otrolig visdom, varenda cell i vår kropp minns situationer och händelser långt tillbaka i tiden. Med EFB-metoden så får du kontakt med din kropp och dess visdom, DIN visdom. Livet börjar och slutar med ett andetag, det säger hur viktig andningen är.

Hur går en Energi Flödesandning till?

Genom att ha ben, armar och ibland även sitt huvud i ett läge som inte är helt naturligt för kroppen en så kallad stressposition, samtidigt som man forcerar sin andning gör att det uppstår vibrationer som frigör spänningar i kroppen.
Dessa spänningar kan vi vara medvetna om och känna av under sessionen men vi kan även vara helt omedvetna om dem och inte känna av dem alls. Under sessionen växlar man mellan forcerad andning och kroppens naturliga andning. Sessionen avslutas med en vila där kroppen får hantera det den varit med om under sessionen. I vilan kan det ibland komma upplevelser känslor, tankar, insikter och reaktioner.

Efter en Efb session så får man en stund att knyta ihop sin upplevelse tillsammans med terapeuten.

efb

EFB hjälper dig med:

  • Släppa kontrollen och få tillit.
  • Förlösa trauman och känslominnen som satt sig i kroppen.
    Trauma release
  • Öppna upp kontakten med dig själv.
  • Grunda och centrerar dig.
  • Förbättra kroniska och andra sjukdomar som förvärras/påverkas av stress.
  • Komma i kontakt med kroppen, känslor och dina behov.
  • Hjälper dig att vara här och nu. 
  • Balanserar dig och dina chakran.