Bli diplomerad regressionsterapeut

Lysa med eget ljus

Akademin för SER-terapis Regressionsutbildning

Utbildningen är för dig som:

 • vill bli diplomerad Regressionsterapeut.
 • vill påbörja ett nytt yrke som samtals(SER)terapeut.
 • med hjälp av utbildning, teori, föreläsningar se livet ur ett nytt perspektiv.
 • vill växa som människa och få en djupare kunskap om dig själv.
 • vill hitta tillbaka till dig själv efter exempelvis en utbrändhet.
 • vill förstå dina relationer.
 • undrar varför saker och ting upprepar sig gång på gång.
 • Den här utbildningen är för alla och den är för DIG!
Att gå regressionsutbildningen på Akademin för SER-terapi är en investering i att utvecklas och växa som människa i dig själv samtidigt som du investerar i ett helt nytt yrke. Du får genom utbildningen verktyg och hittar förhållningssätt till att hantera hinder som framträder på din väg i livet. Att medvetandegöra hinder, ta sig an den känslomässiga smärta detta innebär leder till att du finner hur du ska ta dig förbi hindret eller att du hittar andra vägar att gå. Denna process innebär en kraftfull självutveckling på djupet.

Teori och föreläsningar i upplevelseform

Processen kommer samtidigt ge dig en kunskap och förståelse för hur du kan hjälpa andra till denna självutveckling. Samtidigt som du är i din process under utbildningen varvas den med teori och föreläsningar så att du får en grundlig kunskap att ta med dig för egen del och för att kunna hjälpa andra. Du får även praktik på plats på utbildningsdagarna. Föreläsning, teori och praktik varvas med deltagarnas individuella processer. För att kvalitetssäkra detta upplägg tar vi endast in 9 deltagare per grupp.
Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

Yrkesutbildning:

Ja, diplom ges.

Kompetenshöjande:
Ja, för dig som redan har högskola eller andra utbildningar i botten.
Rehabiliterande:
Ja, man kan gå utbildningen för att kunna läka och återgå till arbetslivet.
Studielängd:

1 år. 20 utbildningsdagar på plats i Ramlösa/Helsingborg eller i Enköping. För aktuella datum se vår kalender.

Kostnad:

Kostnad 18 000 kr per termin. Går att fördelaktigt delbetala med oss.. Inga extra avgifter tillkommer.

Utbildare:

Anki Persson, Annelie Thelin och Solveig Grill

Regression betyder: gå tillbaka. Regressionerna tar oss tillbaka till minnen, känslominnen, cellminnen, känslor, symboler, scenarion från vårt förflutna. Syftet med att gå tillbaka är att förstå sin nu situation. Varför blev det så här i livet? Varför återkommer den här känslan om och om igen? Varför reagerar jag så starkt i vissa händelser?

Regressionen gör att du snabbt kommer till kärnan med det som hindrar eller blockerar dig från att leva sant och sunt. Regressionen är kraftfull och görs under en mycket djup avslappning, hypnos. I regressionen medvetandegör vi hinder, mönster, strategier, psykiska försvar mm. Därefter genomlever vi smärtan, känslan som vi trängt undan. Att medvetandegöra och genomleva känslor, mönster leder till att kunna skapa nya vägar, hitta andra vägar, leva sant och sunt i enlighet med sitt sanna jag.

Regressionsupplevelsen där du möter dig själv, dina iscensättningar, dina tankar, dina känslor, dina mönster, ditt inre barn är en terapimetod som skapar en hållbar förändring i livet. Hållbara för att du tillsammans med terapeuten hittar dina egna svar. Läs mer om Regressionsterapi

 • Barndomens påverkan på nuet.
 • Barndomstrauma. 
 • Själsperspektiv på vem vi är och vad vi har med oss.
 • Iscensättning/åter skapelse – livets och psykets/själens egna reparationssystem till helande.
 • Objektrelationsteorin.
 • Anknytningsteorin. Vem är vi i relationer?
 • Regressionsterapi både utifrån ett transpersonellt och psykodynamiskt perspektiv.
 • Vi arbetar med våra känslominnen i en emotionell baserad terapiform.
 • Regressionsteknik: Tidigare liv/Symboliska liv.
 • Regressionsteknik: Att ha ett fokus, en problematik att titta på i regressionen.
 • Regressionsteknik: Emotionella och Fysiska resan.
 • Regressionsteknik: Delpersonligheter.
 • Regressionsteknik: Barndom – Minnenas hus.
 • Regressionsteknik: Integrerad regression.
 • Alternativterapeutiska och Psykologiska förklaringsmodeller.
 • Roller och mönster. Delpersonligheter och olika psykiska försvar.
 • Att förändra tankar och förlösa känslor.
 • Empati och förlåtelsen.
 • Meditation – hur mediterar man och varför ska man göra det?
 • Sekretess. Etik. Dokumentation.
 • Det första samtalet – mötet. Uppföljning av regressionsterapin.
 • Starta upp som terapeut. Tips och råd

Du anmäler dig till regressionsutbildningen på särskild anmälningsblankett. Ta del av betalningsvillkor innan du anmäler dig. Vi skickar bekräftelse på din anmälan inom en vecka. (Gäller ej semestertider då är handläggningstiden längre)

Pris 2024

Väljer man att gå hela utbildningen i sträck så gäller den prislistan som var det året man startade! Priserna gäller de som börjar utbildningen 2024.

Steg 1 Regressionsutbildningen.

Pris: 36 000 kr. Anmälningsavgiften är 4000 kr (som dras av från totalkostnaden), den betalas innan kursen startar. Kvar att betala 32 000 kr. Två alternativ finns.

Alt 1 Inbetalning innan kursstart: Avdrag 2 000 kr, du betalar 30 000 kr.

Alt 2 Avbetalning med skolan: 3 200 kr varje månad i 10 månader (inga extra avgifter tillkommer).

Funderar du fortfarande om denna utbildning är för dig?

 • Maila till oss och beställ vårt informationspaket. Du kan få det på din mail eller per post, i det sist nämnda sänd oss dina adressuppgifter.
 • Boka tid med oss för vägledning och konsultation på telefon.
 • Besök oss, boka tid för konsultation på plats i våra lokaler eller besök en av våra info träffar, se aktuellt datum i vår kalender.
 • Gå in och läs mer om terapiformen här på vår hemsida.