Terapi

Regressionsterapi

Regressionsterapi

Vill du förändra ditt liv på djupet så är regressionsterapi något för dig. I regressionsterapi kan du få tag i de djupa känslominnen och trauman som satt spår i dig. Det som hindrar dig för att leva ditt liv fullt ut. Dina blockeringar kan sitta i de känslominnen du fått med dig.

Känslominnen är det som du upplevt i ditt liv eller i tidigare liv som fastnat i dig. Det som inte blivit förstått eller genomlevt, det du inte fick en chans att bearbeta utan att blivit tvungen att stänga in, gömma och glömma inom dig.

Regressionsterapi är en visualiseringsmetod och ordet regression betyder att gå tillbaka. Att gå tillbaka, är det viktigt? Är det verkligen nödvändigt? Jag vill bara vara här och nu och tänka framåt.

Just de orden hör vi om och om igen i terapirummet. Klienter som vill lämna gammalt bakom sig och börja om. ”Det låter toppen, vi försöker”. Klienten börjar berätta vad hen är i och varför hen kommer i terapi. Vi ställer frågor och det tar inte allt för lång tid förrän det är tydligt att klienten är tillbaka i tiden, ibland så långt tillbaka som till barndomen.

Erfarenheten och SER-terapins profession säger att för att komma framåt måste man göra upp med det som varit. Obearbetade känslor dyker jämt och ständigt upp och ställer till det för oss i våra vardagliga liv. Varför känner jag så här, om och om igen? Har du ställt dig denna fråga så har du identifierat ett mönster hos dig själv. Ett mönster som leder dig bakåt i tiden. För att bryta mönstret måste du förstå, känna, veta vad som hände då.

Regressionsterapi hjälper oss att titta bakåt. Det som ligger obearbetat inom oss, oftast i vårt omedvetna framträder i regressionen. Vi blir medvetna, vi ser vad som behövs göras, kännas mm, vi kan på så sätt bryta mönstret.
Upplevelsen i regressionen leder till en hållbar förändring. Hållbar eftersom den är sann och äkta och kommer inifrån dig själv. Du ger dig dina egna svar på de problem du söker hjälp för. Terapeutens roll i regressionen är att vara medresenär i din upplevelse och ställa nyfikna frågor så du får en dynamik i det du upplever och känner.

Syftet med regressionen är att medvetandegöra det du behöver bli medveten om samt att genomleva känslor. Detta i sin tur leder till att du hittar nya vägar, lösningar, metoder att ta dig an dina hinder som lagts i din väg.

Hur går en regression till?

När du kommer i regressionsterapi så får du berätta om varför du vill göra en regression. Du får berätta om var du befinner dig i livet och tillsammans med terapeuten så bestämmer ni vilket fokus ni skall ha i regressionen. Du får sedan sätta dig eller lägga dig bekvämt och terapeuten gör en grundlig, djup avslappning. Terapeuten guidar dig sedan så du kommer i kontakt med det du behöver

Regression innebär ett inre visualiserande där terapeuten hjälper dig att få fram bilder och scenarion från ditt undermedvetna, Terapeuten följer dig, det är DU som upplever och förmedlar vad du upplever till terapeuten. I regressionen kommer du djupt ned i avslappningen till ett hypnotiskt stadie där ditt omedvetna fritt kan släppa fram det som du behöver genomleva och se. Du kan uppleva från alla dina delar, både från kropp, känsla, tanke och själ.

Dina upplevelser kan innebära både positiva känslor som glädje, harmoni, kärlek, trygghet, lugn och också de känslor som behöver bearbetas som skam, rädsla, ilska och  sorg.

 

Regressionsterapi kan hjälpa oss med följande:

 • Minska stressnivån
 • Bemästra eller eliminera smärta, skuld, ångest, och rädsla.
 • Utveckla förmågan till fokusering och koncentration
 • Utveckla dolda förmågor och frigöra personliga möjligheter
 • Utveckla ansvarskänslan
 • Utveckla förståelse för våra föräldrar och andra närstående
 • Förlösa förträngda känslor och frigöra oss från trauman och känslomässiga sår.
 • Utveckla styrka, självbehärskning, förmåga att välja och självförtroende i allt vi företar oss.
 • Undgå sjukdom genom att vidkänna de tidigaste symptomen
 • Förbättra förmågan att visualisera
 • Upptäcka livets mening och ändamål
 • Bli en människa som agerar snarare än reagerar.

Exempel på var vi kan hamna i regressionen:

Det omedvetna förmedlar sig alltid i bilder. Symboler, budskap och scenarion som man kan knyta ihop med sitt liv. Man för tydliga insikter om sig själv och vad man behöver bearbeta i nuet.

Känslomässiga blockeringar sätter sig i kroppen och skapar omedveten stress. Det kan skapa sjukdomar och andra blockeringar som gör att livsenergin inte flyter fritt i kroppen. I terapin kan man genomleva, förlösa och se vad som ligger bakom kroppens symtom

Våra upplevelser och trauman sparas som känslominnen inom oss. Hur vi en gång kände och ibland tänkte i situationen. Att möta sina känslor, bearbeta och förlösa det som aldrig har uttryckts är det som kommer göra den största förändringen inom oss. När känslorna frigörs kommer det bli en förändring i det yttre där man ser klarare och hanterar livet bättre.

Att uppleva tidigare liv i terapin kan förlösa trauman som påverkar dig idag. Vi kallar det symboliska liv eftersom det alltid symboliserar något du behöver se, genomleva och förlösa i ditt nuvarande liv. Något som behöver medvetandegöras, genomlevas och ge dig nya insikter. Det förändrar och förlöser det som sitter fast i dig och gör dig helare och friare

man ser bilder/scenarion från barndom, skolgång, relationer, nu-situationen. Man får en chans att uppleva en händelse på nytt. Man får en chans att genomleva de känslor som man trängt undan och man får tydliga insikter om vad som behöver förändras eller förstärkas i nu-situationen. Här kan man konfrontera, uttrycka det som aldrig fick sägas, förändra, få det man aldrig fick som förståelse och tröst mm

Är det viktigt var vi hamnar i Regressionen?

Nej det är det inte, oavsett var du hamnar så har det effekt för dig. Du hamnar alltid där du ska hamna. Det är din nu situation som styr vad det är du behöver se, uppleva, känna. Regressionen leder dig alltid rätt.

Kan alla uppleva inre bilder i Regressionen?

Det är lite olika hur vi uppfattar inre bilder. Ibland säger klienter att de inte ser något och att de inte kan uppleva något. Man låser sig vid att man inte kan. Har du svårt att uppleva inre bilder? Ingen fara vi hjälper dig! För det är så att alla kan.

Terapiformen

Regressionsterapi är en Psyko-Dynamisk och transpersonell terapiform. 
Att göra en regression i början av sin process upplever vi är mycket effekt fullt. Man ser tydligt i regressionen vad som är ”problemet” vilket är positivt främst för klienten men även för terapeuten. Som terapeut är det en bra ingång för hur man sen ska lägga upp fortsatt terapi om klienten skulle önska det.

Man kan även göra en regression för att endast få en upplevelse. Man behöver inte gå flera gånger i en process om man inte själv känner att man behöver det. Har du stort behov av att läka och hela dig själv kan du även gå vår Regressionsutbildning där man jobbar med sig själv på djupet under ett år.

Vill du bli dipl.Regressionsterapeut?

Vi utbildar i regressionsterapi. Intagning varje termin. Inga för kunskaper krävs.
Du får i utbildningen en trygghet att utöva regressioner på andra samt en trygghet i visualiseringstekniken så att du kan skapa meditationer att leda i enskild verksamhet eller i grupp.

Man kan även gå denna utbildning om man behöver exempelvis rehabilitera sig efter en utbrändhet mm. Om man varit sjukskriven kan man bearbeta det som varit och det kan hjälpa en tillbaka till arbetslivet.
För med information se våra utbildningar eller kontakta oss så berättar vi mer.