Terapi

Samtalsterapi

Samtalsterapi

I samtalsterapin arbetar vi med dina relationer, dina nuvarande och de du haft i ditt förflutna. Vi hjälper dig att medvetandegöra och få förståelse kring vad som händer i dig och utanför dig. 

Hos en SER-terapeut får du genomleva och få kontakt med de känslor som ligger bakom dina “svårigheter”. Vi är många som bär på barndomstrauman eller andra känslominnen i det som vi upplevt. De behöver få komma fram i ljuset och transformeras in i insikter och i ett djupt hållbart förändringsarbete.

I samtalet kommer det nya, det sanna/genuina komma fram, det som alltid varit men dolts.

I samtalet medvetandegörs dina iscensättningar dvs de olika scenarion, situationer som du skapar eller hamnar i. Vi titta på och medvetandegör situationer, relationer, mönster, beteenden, känslor och reaktioner. Vi hjälper dig att möta det som är jobbigt, att förlösa och bearbeta känslor.

“Om man stänger ute det som är smärt­ samt, då stänger man ute också glädje och hopp. Livet blir ett enda bärande av bördor och ett evigt presterande. Glädje och hopp finner man bara genom att vilja möta det som är smärtsamt.” Tommy Hellsten

Vi människor går omkring med tankar, funderingar, känslor och otillfredsställda behov. Detta bär vi inom oss och det är inte alltid som det finns tid och rum att vädra ut och prata om det vi bär på. Och ibland är det så att vi inte vet VEM vi kan och vill berätta det för.

Mycket av det vi bär på vågar vi inte berätta högt för någon annan, för kanske blir vi dömda, skam och skuldbelagda och det står vi inte ut med. Så vi håller det inom oss och när vi håller det inom oss så upplevs det som svårt, jobbigt, tungt och ibland helt omöjligt. Kanske kommer det tankar och känslor som: ”Hur ska någon förstå?” eller ”Detta är en omöjlig situation”.

Man ser och känner inga lösningar på situationen man befinner sig i.
Men så en dag så möter man just den personen som man vågar lätta sitt hjärta för, och så säger man det. Det där svåra och jobbiga som man aldrig tidigare berättat om. Orden kommer ut i luften och när man hör sig själv säga orden så var det inte alls så som de lät när de bodde inom en. ”Nu när jag säger det, så hör jag själv hur det låter”. Just det här är en återkommande fras som samtals(SER)terapeuten hör i terapirummet.

Har ni upplevt det här någon gång?

När man sagt ett problem till någon och undertiden man pratar, innan den andre hinner svara så hör man ibland själv lösningen.

Det är just det här samtalsterapi handlar om. Att få ur sig saker, att få ett yttre rum att lägga det som lagrats i ens inre rum. Som om man flyttar saker från ett förråd till ett annat, och på vägen upptäcker man att man kan göra sig av med en hel del som ej längre är av värde. Man blir på så sätt lättare inombords och fullt medveten om vad som lagts och sparats i det yttre förrådet/rummet.

Värdefulla samtal

Att samtala med någon är värdefullt men att samtala med en terapeut är ännu mera värdefullt, för det terapeuten hjälper dig att göra är att samtala med dig själv dvs spegla dig. Och det är du själv som sitter på dina egna lösningar. De måste bara få komma utanför dig så att du kan se dem. Och det är det som händer i samtalet. Du berättar ditt scenario, din problematik högt ut i rummet. Orden kommer ut i ljuset så du kan titta på dem, höra på dem. Därefter kan du välja vad du vill göra med det som fått komma ut. Ibland behöver man inte ens göra något, det räcker med att det fått komma ut.

Samtal hos en SER-terapeut

Man behöver inte ha något problem för att boka tid hos en SER-terapeut. Man kanske vill vädra och tömma det inre rummet innan det blir fullt och upplevs tungt och jobbigt. Man kanske vill förebygga. Eller så är det så, att man känner att något tynger en, trycker och pockar på uppmärksamhet och det går inte att stänga av det. Kanske vet man vad det är eller så har man ingen aning varför det känns så svårt och smärtsamt.

Oavsett scenario så är det en investering att gå i terapi. En investering i dig själv och ditt mående. Att gå till en SER-terapeut innebär att du kommer till dennes rum och hen följer dig där du är i livet just nu. Det du är i just nu kan leda dig åt olika håll men vår erfarenhet säger, att oftast leder det bakåt i tiden. Ibland så långt tillbaka som till din barndom.

Ser-terapeuten har samtalet som sin grund, där ut över finns det fler verktyg som exempelvis regression och energiflödesandning att ta till när orden tar slut. Men SER-terapeuten följer alltid dig och ni hamnar alltid där det är menat att ni ska hamna.