Terapi

Iscensättningar

Iscensättningar, upprepningar, mönster!

Iscensättningsperspektivet

Iscensättningar handlar om att vi skapar scenarion och upprepar mönster, situationer och relationer. Du återskapar ditt förflutna i nuet för att få kontakt med och förlösa de känslor som ligger lagrade i kroppen. På så sätt släpps de destruktiva mönster eller roller du en gång byggt upp för att skydda dig.

Ur dina upplevelser som barn skapas din verklighet i dag. Du iscensätter ofta gång på gång ditt förflutna i nuet. Alla dina reaktioner på övergivenhet, maktlöshet, med mera är bara skuggor av dina avstängda känslor som lagrats i kroppen. Oftast ligger reaktionen i något som hänt i det förflutna.

Varje gång man upplever något som sårar eller kränker en så skapas en sorg, rädsla och smärta i barnet. Barnet kan inte förlösa detta själv, utan försvar träder in och stänger av det som hänt. Men det som hänt försvinner inte. Det kanske försvinner ur minnet, men inte ur kroppen. Där lagras det som ett kropps och känslominne och reaktionerna finns kvar. Så fort en känsla stängts inne av försvaren börjar själen/psyket att försöka återskapa det som hänt så att man kan bli fri från känslan. Alla dessa lagrade känslominnen hindrar en från att leva sitt liv fullt ut, så det finns en stor vinst att börja möta sig själv istället för att fly sig själv.  (Anki Persson)

Utan bearbetning sätter vi upp samma drama om och om igen
“Iscensättningens drivkraft är det omedvetna. Många människor brukar uttrycka det som så att – det blir bara så, jag förstår inte, om och om igen råkar jag ut för samma sak.

Någonstans anar man kanske att den situationen eller relationen man är på väg in i, eller lever i, inte är bra för en, men man kan inte låta bli. De intuitiva varningssignalerna släpps inte fram till medvetandet. Vi attraheras omedvetet av de människor som har en utstrålning som påminner om dem, som en gång hindrade eller bekräftade vår egen möjlighet att ta hand om våra behov. Som att dras till en blomma dras vi till de som ska agera motspelare i vårt livs drama.

På så sätt får vi en NY möjlighet att spela upp ursprungsdramat.
I sina barnbrytande böcker definierar Alice Miller begreppet betydligt mer begripligt. Hon kallade det livets eget reparationssystem för iscensättning vilket ger en bättre förståelse för vad som sker. På en yttre eller inre scen sätter vi, likt en regissör, upp ett drama. Detta bygger på faktiska skeenden och händelser i det förflutna och handlar om hur vi som små blivit bemötta av de vuxna i våra viktigaste behov av närhet, kärlek och respekt. Eller motsatsen, inte blivit respekterade. På denna scen inviterar vi andra att fungera som våra motspelare och ikläda sig de roller vilka ska till för att de avlägsna händelserna på nytt ska återskapas och återupplevas.”

Ur “Lysa med eget ljus av Bertil Gyllensten, Jörgen Olsson

Det bor en vilja i oss i att vilja bli sanna mot oss själva. Och i de fall och situationer vi inte är det och inte tar hand om våra behov och känslor på ”rätt sätt” så upprepas dessa om och om igen tills vi tar hand om oss utefter vår egen sanning.

Iscensättningen kallar vi inom SER-terapin: Livets egen terapimetod. När man förstår iscensättningsperspektivet så har man en kompass i livet. Man kommer fortfarande hamna i känslomässig smärta men med förståelse över hur iscensättningar fungerar så hanterar man situationerna på ett sundare och bättre sätt. Att förstå var iscensättningen/mönstret började, att genomleva känslan och hitta nya sätt att hantera situationer och relationer, det är ett sätt för oss att leva i vår sanning. Att leva sant och sunt är så befriande och ger en mer energi till att göra det man vill och drömmer om att göra i livet. Att leva sant och sunt hjälper oss att fokusera på det som ger oss en mening i våra liv.

Iscensättningsperspektivet är svårt att förklara med ord, och då blir det även svårt att läsa sig till. Det måste upplevas. Genom att uppleva sina känslor förstår man iscensättningens alla delar. Iscensättningsverktyget präglar SER-terapin och är vårt allra viktigaste redskap. Vi SER iscensättningar i alla de verktyg vi använder oss av i denna terapiform.
Vill du veta mer om iscensättningar så finns det en gratis föreläsning med utbildningsansvarig Anki Persson som du är varmt välkommen att ta del av.