NYHETSUPPDATERINGAR

Blogg

Ta del av våra senaste händelser. Vi uppdaterar löpande med information. Här kan du ta del av vad som händer på Akademin, uppsatser, länkar, klipp, reflektioner och tankar.

Kombinationen i denna utbildning gör den unik.

Bli SER-terapeut.

En diplomerad Samtalsterapeut med terapi verktyg för både kropp, hjärta och själ.

Kombinationen i denna utbildning gör den unik.
Här lär du dig Regressionsterapi, Samtalsterapi och kroppsterapi (Energi Flow Breathing). Du får de verktyg du behöver för att kunna hjälpa dina klienter på flera nivåer och inte enbart i samtalet.

“Vi utgår från att människan är kropp, känsla, behov, intellekt och själ i relation med andra där allt påverkar vartannat.”
Bertil Gyllensten, Görgen Ohlsson

“SER terapin och iscensättningsperspektivet sätter människan i ett sammanhang till sin historia, sitt nu och sin framtid, i relation till sig själv och sin omgivning.”
Anki Persson

Önskar dig varmt välkommen in i en utbildning som kan förändra ditt liv.
Anki Persson, Grundare och utbildningsansvarig

Översikt 2 ½ år

År 1 (termin 1–2). Bli diplomerad Regressionsterapeut
(grupper startar både i Ramlösa och Enköping)

Vi möter våra djupare emotionella sår och även omedvetna delar i oss. Vi tittar på barndomens påverkan på vårt nu. Här fokuserar vi på vår egen inre process samtidigt som vi lär oss en psykologi och verktyg att kunna hjälpa våra framtida klienter till ett bättre inre liv. Vi lär oss möta och bearbeta känslor som ställer till det för oss.

Det handlar om att genomleva och få kontakt med de känslor som ligger bakom “svårigheter”. Vi är många som bär på barndomstrauman eller andra känslominnen i det som vi upplevt. De behöver få komma fram i ljuset och transformeras in i insikter och i ett djupt hållbart förändringsarbete.

Vi ser sammanhang och mönster som ger oss förståelse för varför vi agerar, tänker, känner och beter oss som vi gör. Vi får förståelse genom iscensättningsperpektivet varför vi upprepar, skapar och hamnar i vissa händelser, scenarion och relationer i våra liv.

Här möter du och får förståelse över dig själv och andra. Du upplever och övar i terapisituationer genom regressionsterapin och samtalar i grupp. Föreläsningar varvas med upplevelse.

Efter ett år kan du fortsätta 1 ½ år till och bli

År 2 (termin 3–5) Bli diplomerad SER- och Samtalsterapeut
(dessa 1 ½ år är enbart i Ramlösa)

(termin 3) Fokuset är att förstå terapirelationen, terapeutrollen i ett längre perspektiv och samtalsterapins verktyg. Här handlar det också om att förstå och medvetandegöra kunskap gällande våra roller/delpersonligheter, inre barn, våra olika behov, våra 9 grundkänslor, trauma, krisens stadier och hanterandet av olika situationer.

Vi lär oss också förstå hur vi lever och påverkas i system såsom i familjen och i gruppen. Upplevelse, övningar, reflektioner i grupp och föreläsningar.

(termin 4)
Fördjupning i det terapeutiska mötet med Bertil Gyllensten. Relationen mellan terapeut och klient.

Symbolernas värld tar form genom symbolterapi, drömterapi, skuggarbete och bildterapin

(termin 5)
Kroppen är i fokus. Att förlösa trauma, känslor och upplevelser som satt sig i kroppen.

Du lär dig kroppspsykoterapin, Energi Flow Breathing Energi Flödes Andning.

EFB är en terapiform som skapades 1978. Metoden använder djupandning i kombination med kroppsspänningar/ stresspositioner.

Kombinationen mellan djupandning och kroppens vibrationer förlöser upp muskelspänningar, stress och får livsflödet att komma igång i kroppen. Det frigör och går förbi våra omedvetna försvar och kroppsspänningar. Metoden öppnar upp mjukt klientens olika delar.

Vi fördjupar oss även i existentiell psykolog och existentiella frågor.

”Innan det verbala självet vuxit fram, går psykiska svårigheter i stort sett rakt ut i kroppen.”

“Kroppsorienterade metoder, som ökar medvetenhet om och upplevelsen av känslor och fysiska signaler, utgör ett stöd till ett snabbare tillfrisknande.”
Bertil Gyllensten, Görgen Ohlsson

Ta del av vårt nyhetsbrev!
Vill du ta del av vårt nyhetsbrev, de senaste uppdateringarna kring våra utbildningar kurser, erbjudande mm. Då kan du prenumerera på vårt Nyhetsbrev, fyll i dina uppgifter här intill.