Bli diplomerad Samtal SER-terapeut

Det terapeutiska mötet

Akademin för SER-terapis samtalsutbildning
Känner du att du vill hjälpa andra människor till förändring i livet? Har du upptäckt att människor kring dig öppnar sig för dig, anförtror sig till dig och att du vill göra något mer av detta? Vill du få mer förståelse, kunskap, verktyg och utbildning i hur du hjälper och möter människor på bästa sätt?

Utbildningen är för dig som:

 • Vill starta ett nytt yrke som samtalsterapeut.
 • Den är även för dig som vill kompletera ditt nuvarande yrke med samtalet och de  övriga SER-terapeutiska verktygen.
 • Den är för dig som vill fortsätta din personliga utveckling efter regressionsutbildningen.
I denna upplevelsebaserade utbildning lär du dig att skapa genuina, sanna, respektfulla och trygga möte med människor kring dig och med framtida klienter i terapirummet. SER-utbildningen ger dig trygghet och kunskap i att kunna följa en människas process där denne är i livet och du får en rad olika verktygmed dig för att kunna skräddarsy terapin för varje enskild klient och människa du möter.

SER-terapiutbildningen är en integrativ samtalsterapeut utbildning som bygger på:

 • Humanistisk psykologi
 • Existentiell psykologi
 • Psykodynamisk psykologi med inslag av kognitiv psykologi, beteende psykologi, positiv psykologi samt transpersonell psykologi.
SER-utbildningen är en grundlig psykologisk utbildning där du lär dig om människan och dess tankar, känslor, behov och själ i relation med andra människor.
Förkunskaper:
Akademin för SER-terapis regressionsutbildning.
Yrkesutbildning:

Ja, diplom ges. Totalt 4 diplom.

Kompetenshöjande:
Ja, för dig som redan har högskola eller andra utbildningar i botten.
Rehabiliterande:
Ja, man kan gå utbildningen för att kunna läka och återgå till arbetslivet.
Studielängd:

2 ½ år sammanlagt inklusive Regressionsutbildningen.
49 utbildningsdagar på plats i Ramlösa/Helsingborg . För aktuella datum se vår kalender.

Kostnad:

Hör av dig för aktuell prislista.  Vi har även fördelaktiga avbetalningar.

Utbildare:

Anki Persson, Marion Falk, Bertil Gyllensten, Solveig Grill, Annelie Thelin.

 • Samtalsprocessen.
 • Regression och visualisering.
 • EFB – energy flow breathing
 • Anknytningsmönster.
 • Barndomens påverkan på nuet. Barndomstrauman.
 • Delpersonligheter och roller.
 • Drömmar.
 • Bild och symboler.
 • Skuggan.
 • Iscensättningsperspektivet.
 • Att vara en sann och genuin terapeut.
 • Samtalsterapi/terapeutrollen. Samtalsprocessen.
 • Psykologiska teorier och deras synsätt på människan. Den integrativa psykologin SER terapin bygger på.
 • Våra behov.
 • Familjen och nätverket – att leva i ett system.
 • Ditt inre barn.
 • Delpersonligheter och roller, våra överlevnadsmekanismer.
 • Våra känslor, sorg, ilska, skam, skuld, rädsla, glädje.
 • Högkänslighet.
 • Introvert – extrovert.
 • Offer – Förövare.
 • Ansvar, viljan, vårt högre själv, positiv psykologi.
 • Drömterapi, att genom sina drömmar få en djupare förståelse för sig själv och att hjälpa klienten till förståelse. Förståelsen för sina egna drömmar /drömmarnas alkemi.
 • Den djupare relationen som skapas mellan klient och terapeut. När terapeuten är verktyget. Gyllenstens integrativa psykologi.
 • Bild och symbolerapi i teori och praktik. Arketyper, symboler, sagor. Ni tittar på varför vissa sagor och symboler berört er. När orden inte räcker till eller är ett hinder så blir bilden ett sätt att förmedla sig.
 • Skriftlig redovisning av kurslitteratur och hemuppgifter.
 • Praktiska övningar i (bild, drömmar, samtalet, lyssnandet, m.m.) som klient och terapeut eller i grupp.
 • Skuggan och egot. Det vi inte vill se.
 • Leda EFB i grupp och individuellt.
 • EFB andningens grundtankar och filosofi.
 • Psykiatri. Depression, ångest, stress, psykos, fobier.
 • Existentiell psykologi
 • Integrering av helheten, hela utbildningen knyts ihop.

För att bli samtals(SER)terapeut då du anmäler dig till regressionsutbildningen som är första steget i SER-utbildningen. Detta görs på en särskild anmälningsblankett. Ta del av betalningsvillkor innan du anmäler dig. Vi skickar bekräftelse på din anmälan inom en vecka. (Gäller ej semestertider då är handläggningstiden längre) Du binder dig endast till första steget. Efter första året anmäler du dg vidare till år 2.

Hör av dig för aktuell prislista. Vi har mycket fördelaktiga avbetalningar.

 

Funderar du fortfarande om denna utbildning är för dig?

 • Maila till oss och beställ vårt informationspaket. Du kan få det på din mail eller per post, i det sist nämnda sänd oss dina adressuppgifter.
 • Boka tid med oss för vägledning och konsultation på telefon.
 • Besök oss, boka tid för konsultation på plats i våra lokaler eller besök en av våra info träffar, se aktuellt datum i vår kalender.
 • Gå in och läs mer om terapiformen här på vår hemsida.